November 1, 2017

Op 11 oktober 2017 heeft ICODA de EU Drones Conferentie 2017 "The Missing Link" verzorgd in Brussel. Dit gebeurde in opdracht van de gemeente Enschede, Provincie Overijssel en NOKIA.

De 130 deelnemers gingen met ambtenaren van de Europese Commissie, Europarlementariërs,...

October 12, 2017

De term ‘fake news’ is in de laatste maanden uitgegroeid tot een fenomeen. Volgens Google Trends werd de term nauwelijks gebruikt tot in november 2016, totdat de Amerikaanse verkiezingen plaatsvonden. Eén jaar later, is het zo’n belangrijk issue geworden dat de Europes...

October 11, 2017

Met de Britse terugtrekking uit de Europese Unie zal de machtsbalans tussen de nationale regeringen van de lidstaten in de Raad van de EU veranderen, zo veel is zeker. De vraag is nu wie zijn er gebaat bij Brexit en wie niet? Voornamelijk Frankrijk en Italië zullen er...

October 3, 2017

Transparantie, nieuwe technologieën, wisselende coalities en new kids on the block. Enige voorbeelden van trends die vijfentwintig Public Affairs specialisten vanuit zeer diverse achtergronden voor hun vakgebied hebben geïdentificeerd en besproken. Zij namen op 20 apri...

Please reload

Archief

EU Drones Conferentie 2017

1 Nov 2017

Fake news: van ‘issue’ tot EU-strategie

12 Oct 2017

De machtsbalans in de EU post-Brexit

11 Oct 2017

Verslag "Masterclass Lobbytrends 2017"

3 Oct 2017

1/1
Please reload

+32 2 881 03 30

Main office
Scepterstraat 41
1050 Brussels

Belgium

Meeting rooms

Scepterstraat 63 A

1050 Brussels

Belgium

Maatschappelijke zetel

Scepterstraat 40

1050 Elsene

©2019 by ICODA European Affairs

RPR Brussel BE 0897544958

ICODA BVBA