top of page

PUBLIC AFFAIRS

Monitoring, consulting en belangenbehartiging

 

doing work together

MONITORING

Kennis is macht

De Europese instellingen brengen dagelijks besluiten, mededelingen en andersoortige informatie naar buiten die gevolgen kunnen hebben voor uw sector of organisatie. Wij bieden monitoring rapporten en nieuwsbrieven per maand of kwartaal als ook dagelijke emailupdates. Zodat u altijd volledig op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en nooit voor verrassingen komt te staan. Wij analyseren deze informatie en geven daaraan duiding voor u.

green papers

EU CONSULTING

Analyse en Advies

ICODA European Affairs maakt  de vertaalslag van de Europese

ontwikkelingen naar het Nederlands beleid en voor uw organisatie relevante besluiten. Op basis daarvan kunnen wij onze opdrachtgevers adviseren omtrent strategische beslissingen en uit te voeren activiteiten.

 

Onze expertise staan garant voor een onderbouwd en deskundig politiek en juridisch advies.

hand motions

BELANGENBEHARTIGING

Meer bereiken in Brussel

Voor een goede belangenbehartiging zijn timing en goede contacten en van essentieel belang. Goede timing om op het juiste moment invloed uitoefenen, namelijk in de fase waarin beslissingen worden voorbereid en genomen. En goede contacten met ambtenaren, politici en andere betrokkenen om bij de juiste persoon te zijn op het juiste moment.  Onze jarenlange ervaring en ons uitstekende netwerk vormen een solide basis voor dit belangrijke onderdeel van public affairs.

bottom of page