top of page

ICODA

ZORGWIJZER

WELKOM IN BRUSSEL

Zorg en de Europese Unie

De ICODA Zorgwijzer helpt uw organisatie met al uw vragen over Europa en de zorg.

Meer weten over nieuwe wetgeving? Zorgdossiers? Europese samenwerking voor gezondheidsonderzoek? 

Met meer dan 10 jaar ervaring op gebied van Europese zorg maken wij de vertaalslag naar het Nederlands beleid en de effecten op uw organisatie of bedrijf.

Met meer dan 10 jaar ervaring op gebied van Europese zorg maken wij de vertaalslag naar het Nederlands beleid en de effecten op uw organisatie of bedrijf.

 

Achtergrond

De EU vult het nationale gezondheidsbeleid aan door lokale besturen in de EU aan te moedigen om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken, middelen te bundelen en gezamenlijke problemen ook samen aan te pakken. Zij stelt Europese wetgeving en normen op voor producten en -diensten en geeft ook financiering voor gezondheidsprojecten in de hele EU.

Het EU-volksgezondheidsbeleid is gericht op het beschermen en verbeteren van de gezondheid, gelijke toegang tot moderne en efficiënte gezondheidszorg voor alle Europeanen en coördinatie bij ernstige gezondheidsbedreigingen die verschillende EU-landen treffen. Ziektepreventie en -respons spelen een grote rol hierin. Preventie heeft betrekking op vele gebieden, zoals vaccinatie, de strijd tegen antibiotica-resistentie, maatregelen tegen kanker en goede etikettering van levensmiddelen.

Twee agentschappen ondersteunen de nationale overheden op het gebied van gezondheidskwesties. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding analyseert nieuwe bedreigingen en coördineert de respons. Het Europees Geneesmiddelenbureau beheert de wetenschappelijke beoordeling van de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van alle geneesmiddelen in de EU.

 

 

Voorbeelden van onze activiteiten

EU seminar "Digital Solutions in Health and Prevention" voor
Think East Netherlands

https://www.digital-health-seminar.eu/

Masterclass EU subsidies voor de Zorg

https://issuu.com/icoda

Meer info over EU en zorg

bottom of page