top of page
Zoeken
  • icoda

Verslag "Masterclass Lobbytrends"Transparantie, nieuwe technologieën, wisselende coalities en new kids on the block. Enige voorbeelden van trends die vijfentwintig Public Affairs specialisten vanuit zeer diverse achtergronden voor hun vakgebied hebben geïdentificeerd en besproken. Zij namen op 20 april 2017 deel aan de ‘Masterclass Lobbytrends’ in Den Haag.

Arco Timmermans, Bijzonder Hoogleraar Public Affairs, Universiteit Leiden verzorgde het welkomstwoord, waarin hij de volgende trends benoemde: Aandachtsconcurrentie, dramatisering rond voorheen technische dossiers, verantwoording naar buiten, klein tegenover groot en wisselende coalities. Verder ging Professor Timmermans in op de vraag wat deze trends betekenen.

ICODA Partners Lieve Lowet en Lodewijk Buschkens benoemden de trends die zij in de praktijk tegenkomen in Brussel. Wat voor een implicaties heeft de Brexit op de Europese besluitvorming? Wat voor een veranderingen brengt de prangende vraag naar transparantie? Maar ook, wie zijn de nieuwe spelers, welke lobbytechnieken worden gebruikt en waar halen we straks onze informatie vandaan?

Om de trends dichter bij huis te halen gaf Eske van Egerschot, oud Tweede Kamerlid en Associate Partner van ICODA, een kijkje in de lobby trends die zij in Den Haag waarneemt. Met stip op één noemt zij de trend authenticiteit. Alleen wanneer je werkt vanuit en met behulp van het DNA van jouw organisatie kun je iets voor elkaar krijgen. Als organisatie moet je continu de vraag stellen: Wie zijn we en waarom doen we dit?

ICODA werkt aan een publicatie waarin de lobbytrends uitvoerig staan beschreven. Deze zal binnenkort op de website verschijnen.

Het evenement werd afgesloten met een borrel in Nieuwspoort en het ICODA team kwam pas na middernacht terug in Brussel.

Wegens groot succes organiseert ICODA European Affairs volgend jaar ‘Lobby Trends 2018’.


bottom of page