top of page
Zoeken
  • icoda

Opleiding Publiek Leiderschap van de Vrije Universiteit Amsterdam

De opleiding Publiek Leiderschap van de Vrije Universiteit Amsterdam komen academische kennis, eigen praktijkervaring en persoonlijke leiderschapsontwikkeling samen in colleges, reflecties en intervisie. Als deelnemer ontwikkel je door kennis en inzicht in publiek management een breder en verdiept leiderschap en handelingsperspectief.


Sinds 2014 organiseert ICODA European Affairs ieder jaar de EU modules in Brussel voor deze opleiding.


Voor meer informatie zie


Prof. dr. ir. Gerda van Dijk, kerndocent van het programma, hoogleraar Publiek Leiderschap:  “Voor complexe vraagstukken bestaat niet één oplossing. Dat betekent ook dat succes in de ene situatie geen succes in het volgende vraagstuk garandeert. Leiders moeten vooral in staat zijn om te gaan met complexiteit: niet door deze te versimpelen maar juist als uitgangspunt te zien voor hun handelingsstrategieën.”


Publiek Leiderschap in het kort:


Duur: Zes tweedaagse modules met een tussenliggend avondprogramma, verspreid over 10 maanden


Start:  September 2023 direct naar programma


Kosten: € 12.300, exclusief overnachtingskosten (optioneel tijdens module 2 t/m 5; verplicht tijdens module 1 en 3 (Brussel))


Voor wie? Het programma is bedoeld voor leidinggevenden en professionals in de publieke sector met de nodige ervaring en leiderschapskwaliteiten, die zoeken naar een verdere verdieping in publiek management die hen uitdaagt, verrast en hun grenzen doet verleggen. In de dagelijkse praktijk vinden ze dat te weinig.


Wat levert Publiek Leiderschap je op? 

Je ontwikkelt je theoretische kennis van publiek leiderschap en publiek management. We onderscheiden een aantal kennisgebieden als leiderschapstheorie, organisatie-ecologie, strategie-ontwikkeling, verandermanagement, ethiek en waardecreatie, public governance, public finance & control, EU als strategische factorleer bestaande leiderschapsmodellen en theorieën kritisch en weloverwogen gebruikenontwikkel je vermogen en vaardigheden om met complexiteit en continue veranderingen om te gaanword bewust van ethiek en verantwoordelijkheid als leidinggevende ontwikkel je in zelfkennis en reflectieleer anderen inspireren.


Organisaties van waaruit eerder deelnemers aan de opleiding Publiek Leiderschap hebben deelgenomen: Woonzorg Brabant , Amarant groep, diverse gemeenten, UWV, Talis, Rijkswaterstaat, RIVM, Port of Amsterdam, Iris zorg, HVC groep, Ministerie van VWS, UMC Groningen, Hoogheemraadschap Noord Holland, CAK, Vrije Universiteit Amsterdam, Rechtbank Gelderland, Ministerie van Financiën, JP van de Bent stichting, CBR, Hogeschool Rotterdam, Waterschap Hollandse Delta
Comments


bottom of page