top of page
Zoeken
  • icoda

Koninklijk Actuarieel Genootschap - december 2022

Lees in de EU nieuwsbrief actuele informatie over de EIOPA strategie 2023-2025, de kapitaalmarktunie, herziening Solvency II-richtlijn en over de nieuwe normen voor duurzaamheidsrapportering.

https://www.actuarieelgenootschap.nl/download/eu-nieuwsbrief-december-2022-1.htm


#EU #nieuwsbrief #actualiteiten #actueel #nieuws Koninklijk Actuarieel Genootschap #pensioen #Europa #EIOPA #strategie #kapitaalmarktunie #richtlijnen #solvencyII #solvency #duurzaamheid #rapportage #EP Lodewijk #Buschkens Lieve #Lowet


bottom of page